VAY THEO HỢP ĐỒNG TCTD KHÁC

*TPBANK - FICO với tiêu chí hỗ trợ vay vốn tiêu dùng cho KH đã và đang vay tại tổ chức tín dụng/Ngân hàng có lịch sử trả nợ tốt:
Lãi suất chỉ từ 2%
Hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng

*Điều kiện:
- KH quốc tịch Việt Nam
- Tuổi từ 22 - 58
- Hợp đồng vay cũ < 12 tháng - Phải trải qua được 4 kỳ thanh toán
Hợp đồng vay cũ > 12 tháng - Phải trải qua được 6 kỳ thanh toán

*Chứng từ yêu cầu:
- CMND / CCCD
- Sổ hộ khẩu